ตู้คอนเทนเนอร์ บิ๊ก บ๊อก คอนเทนเนอร์ บจก.

ศูนย์รวมอาคารนอคดาวน์, ตู้คอนเทนเนอร์, ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง, จําหน่ายขายอาคารถอดประกอบได้, ตู้สำนักงาน, ตู้อเนกประสงค์, ตู้ยาม, เหมาะสำหรับงานดัดแปลงใช้เป็นออฟฟิศ, บิ๊ก บ๊อก คอนเทนเนอร์ บจก.

 

 

 

 

 

บริษัท บิ๊ก บ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด

 

 

     บิ๊ก บ๊อก คอนเทนเนอร์ ศูนย์รวมตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงานเคลื่อนที่ รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บสินค้า ป้อมยาม สุขาเคลื่อนที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

     ตู้คอนเทนเนอร์ จะเป็นตู้ขนาดมาตรฐานอาจทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม โดยมีโครงสร้างภายนอกที่แข็งแรง สามารถวางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด หรือ Slot เพื่อให้แต่ละตู้จะมีการยึดติดกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2 บาน ซึ่งจะมีรายละเอียด ระบุหมายเลขตูู้้คอนเทนเนอร์ (Container Number) น้ำหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด ฯลฯ เมื่อปิด ตู้คอนเทนเนอร์ แล้วจะมีที่ล็อกตู้ ซึ่งใช้ในการคล้องซีล (Seal) ซึ่งเดิมนั้นเป็นตะกั่ว แต่ปัจจุบันจะเป็น Plastic มีหมายเลขกำกับ สำหรับใช้ในการบ่งชี้สถานะภาพ ซึ่งได้มีการพัฒนาไปถึง Electronic Seal ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบทางอิเล้กทรอนิคส์ (Electronic Tracking) หาตำแหน่งของการเคลื่อนย้าย ตู้คอนเทนเนอร์ ภายใน ตู้คอนเทนเนอร์ จะมีพื้นที่สำหรับใช้ในการวางและบรรจุสินค้า  

 

 

 

 

 

ศูนย์รวมอาคารนอคดาวน์    

 

 

 


ThailandPocketPages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ตู้คอนเทนเนอร์ บิ๊ก บ๊อก คอนเทนเนอร์ บจก.”

Leave a Reply

Gravatar